Науковці

Крыжицкий Крижицький С.Д. член – кореспондент НАН України, професор, зав. відділом античної археології Інституту археології НАНУ , начальник Ольвійської експедиції ІА НАНУ з 1972 по 1994 р., з 1995р. – науковий керівник експедиції. 
Крапивина Крапівіна В.В. кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу античної археології ІА НАНУ, начальник Ольвійської експедиції.
Біляєв О.С. кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НІАЗ „Ольвія”